• Uw partner voor een ‘gezond bedrijf’

    Personeel, Welzijn, Veiligheid, Gezondheid, Preventie, Kennis

Medische check-up / preventie

Uw werknemers vormen een belangrijk kapitaal voor uw onderneming. Lichamelijk en geestelijk fitte medewerkers zitten goed in hun vel en dragen bij aan een betere productiviteit. Experconsult is uw partner voor een ‘gezond bedrijf’. Experconsult biedt u tal van preventieve medische onderzoeken.

Medische expertise

Experconsult doet beroep op een netwerk van raadsgeneesheren over heel België, voor de evaluatie van de lichamelijke schade. Zij stellen verslagen op n.a.v. een arbeidsongeval, verkeersongeval of een ander ongeval in gemeen recht alsook in het kader van een verzekering gewaarborgd inkomen en collectieve invaliditeitsverzekering. Tevens behandelen zij dossiers voor de erkenning van ernstige ziekte en voor uitstel voor de Pensioencommissie.

Herstelonderzoek rijbewijs

Experconsult is door het Ministerie van Mobiliteit erkend voor het uitvoeren van herstelonderzoeken na het verval van het recht tot sturen. Die bestaan uit een psychologisch en/of een medisch onderzoek, waarna de psycholoog en/of arts een advies uitbrengen.

Bedrijfsspecifiek onderzoek

Als partner voor een gezond bedrijf kan Experconsult voor u specifieke programma’s ontwikkelen. Denkt u aan een alcohol-preventie, een diëtistische check-up, of een ander project?Wij denken graag met u mee, om de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren.

Wat onze klanten zeggen

“Je bent gezond, blijf gezond”, onder die slogan heeft Belgacom haar werknemers bewust gemaakt van de risico’s voor hun gezondheid. Een campagne van medische check-ups werd uitgevoerd i.s.m. Experconsult.

” De samenwerking tussen Belgacom en Experconsult is een heus partnership. Alleen al het beheer van de 9000 check-ups in heel België was een hele uitdaging. De samenwerking was verrijkend, en we appreciëren het professionalisme, de flexibiliteit en de proactiviteit van Experconsult.”

Petra De CockHR Team ManagerBelgacom

De medische check-up, een nieuwe stap richting gezonde medewerkers

Het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming stelt meer dan 1200 medewerkers te werk, en richtte zich eind 2010 met een medische check-up campagne naar haar 50-plus medewerkers, een doelgroep van meer dan 500 werknemers. Een uitgebreide informatie-campagne opzet door het Human Resource team en de interne communicatiedienst en in samenwerking met een arts van Experconsult zorgde voor de sensibilisering van elke medewerker. Centraal daarin stond de gezondheid, maar ook de manier waarop zo’n medische check-up verloop, de parameters die gemeten worden, het belang van dergelijk onderzoek en het medische geheim van de individuele resultaten van het onderzoek.

Twee specifieke onderzoeken werden bijzonder gewaardeerd door onze werknemers, nl. darmkanker-en prostaatkankeropsporing, een heus pluspunt als je als werkgever dergelijke check-ups kunt aanbieden. De individuele resultaten werden besproken door de arts van Experconsult met de werknemer, en op diens verzoek doorgegeven aan zijn behandelende geneesheer. Nadien hete het ministerie een actieplan opzet ter verbetering van de eetgewoonten en de lichamelijk conditie van haar medewerkers, twee belangrijke aandachtspunten die uit de algemene onderzoeksresultaten naar voren kwamen. Gezonde medewerkers zijn de basis van een doeltreffende organisatie, dank zij Experconsult kunnen we onze medewerkers nog beter informeren.

Annie HofmanHRM-adviseur, Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming